0915 963 522
0911 905 497


K&K-Systems, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:

Pri bitúnku 13
040 01, Košice-Juh

IČO: 47179228

IČ DPH: SK 2023775941


Prevádzka:

Jarmočná 2
040 01, Košice-Juh


Vaše meno:
E-mail:
Telefón:
Správa pre nás:
Majiteľ, Konateľ:
Zoltán Kupec
Mob.: +421 915 963 522

Majiteľ, Revízny tech.:
Ladislav Horbaľ
Mob.: +421 911 905 497

Klimatizcie:

Obchodný zástupca:
Ing. Jozef Žiga
Mob.: +421 915 361 766