0915 963 522
0911 905 497
úvod /portfólio / elektromontážne práce

Elektromontážne práce

2022 - fac
6 fotografií
2017 - Drienovec - Nová TS2(1ks), úprava VN(278m), NN(626m), DP
7 fotografií
2017 - Lesnica - Rozšírenie NN siete (NFA2X 4x120+25/ 335m, 1-NAYY-J 4Bx150/ 327m) pre 4 nové odbery
5 fotografií
2017 - Poprad - TS Múk - úprava VN(585m), NN(297) a SR(5ks)
5 fotografií
2017 - Mestská časť Košice-Šaca - Osvetlenie pre Areál STD-Donivo, a.s.
10 fotografií
2016-2017 - Teplička - Zahustenie TS Chaty
16 fotografií
2016-2017 - Letanovce - Úprava casti NN(1832m), rekonštrukcia El. odberných miest v počte 149ks
8 fotografií
2016-2017 - Čečejovce - Nová TS, TS2, NN(2726m) a DP
6 fotografií
2016 - Kompletná Rekonštrukcia V.O. v obci Tulčík
0 fotografií
2016 - Slovinky - Úprava NN(2795m) a rekonštrukcia El. odberných miest v počte 93ks
7 fotografií
2016 - Levoča - Závada úprava NN, výkopové práce, prenájom MP
0 fotografií
2016 - Napojenie Bytovej jednotky-Jasov, ul. Ku kachličkárni
6 fotografií
2015 - Kompletná Rekonštrukcia V.O. v obci Dačov
1 fotografia
2015 - Kompletná el.nšt. bytového domu-12ks bytov, Ku kachličkárni ul, Jasov
0 fotografií
2014 - Košice ul. Rosná - Elektroinštalácia 3izb. bytu
0 fotografií
2014 - Kompletná el.nšt. bytového domu-24ks bytov, Nová ul, Moldava n. Bodvou
0 fotografií
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 - Údržba Verejného Osvetlenia a Rozhlasu Košice - Šaca.
6 fotografií
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 - Údržba Košice, Prešov, Poprad - GOLDTIME predajne.
2 fotografie
2012, 2013, 2014 - Údržba ver. osvetlenia a rozhlasu Cestice - Dobogov.
0 fotografií
2012 - Údržba Verejného Osvetlenia a Rozhlasu Veľká Ida.
0 fotografií
2012 - Košice ul. Hradbová - Kancelárske priestory
20 fotografií
2012 - Košice ul. Moldavská - Byt
0 fotografií
2011 - Košice ul. Tolstého - Byt
0 fotografií
2011 - Barca ul. Teplého - Rodinný dom
4 fotografie
2011 - Prípojka Jasov - Rodinný dom
2 fotografie
2011 - Barca ul. Južná trieda - Predajna, servis SUBARU
0 fotografií
2011 - Košice ul. Južná trieda - Obchodné centrum ASTORIA
19 fotografií
2011 - Barca ul. Osloboditežov - Rodinný dom
11 fotografií
2011 - Barca ul. Kubíková - Rodinný dom
11 fotografií
2011 - Údržba Verejného Osvetlenia a Rozhlasu Vežká Ida
8 fotografií
2011 - Údržba Verejného Osvetlenia a Rozhlasu Cestice - Dobogov
3 fotografie
2010 - OC Galéria Košice - Predajna
4 fotografie