0915 963 522
0911 905 497
úvod / revízie

Revízie

Vykonávame odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení.

Činnosť:

- odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia.
- skúšky, merania, funkčné a prevádzkové skúšky elektrických zariadení.
- spracovanie a vyhotovenie odbornej prehliadky a odbornej skúšky písomnej formy.

Zabezpečujeme:

- vyhotovenie bleskozvodov budov a objektov, ktoré je potrebné chrániť pred účinkami bleskov.
- montáž bleskozvodov umiestnených na chránených objektoch.
- údržba a opravy všetkých typov bleskozvodov.
- vykonávanie revízií a skúšok bleskozvodových systémov.

Cenová ponuka:

- predbežnú alebo konečnú cenovú ponuku Vám vypracujeme na základe technickej dokumentáci.
- v prípade ak nemáte tech. dokumentáciu, vieme ju zabezpečiť t.j. projekt.
- cenovú ponuku Vám vypracujeme aj po našej obhliadke, podľa Vašich požiadaviek.

Čím podrobnejšie sa Vám podarí špecifikovať Vaše požiadavky, tým lepšie budeme schopní Vám spracovať cenovú kalkuláciu. V prípade nejasností si Vás dovolíme kontaktovať a Vaše zadanie spresniť. Meno a Priezvisko

Formulár pre nezáväznu objednávku

Vaše meno:
E-mail:
Telefón:
Vaša požiadavka: